Lintjesregen: Koninklijke onderscheiding voor zes Hengeloërs

Op vrijdag 26 april ontvingen zes Hengeloërs een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Sander Schelberg. Dit gebeurde in de Waterstaatskerk tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Alle zes decorandi zijn lid in de Orde van Oranje Nassau geworden. 

De heer C.J. (Cees) van Doorn

Decorandus (70) ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1992 – heden: coördinator bij Stichting Inloophuis Hengelo
De Stichting biedt al 25 jaar een luisterend oor, gezelligheid en warmte aan mensen die daar behoefte aan hebben, veelal mensen die op een of andere manier buiten de maatschappij geplaatst worden. Cees van Doorn was betrokken bij de oprichting, eerst als vrijwilliger en de laatste vijf jaar als coördinator. Wat hem bijzonder maakt is zijn betrokkenheid bij de gasten en vrijwilligers. Hij staat hen met raad en daad bij. Van Doorn begeleidt de intervisieavonden voor vrijwilligers, begeleidt stagiaires die bij het Inloophuis ervaring opdoen en maakt nieuwe gastheren en gastvrouwen wegwijs in de organisatie. Hij zorgt ervoor dat het dienstrooster optimaal is ingevuld en regelt het onderhoud en de schoonmaak van het gebouw en de inventaris. Zonder de inzet van de heer van Doorn zou het functioneren van het inloophuis bijna onmogelijk zijn.

2004 – heden: hoofdbegeleider van vakanties voor mensen met een verstandelijke en soms ook een lichamelijke beperking bij reisorganisatie MeeReizen in Borne
De heer van Doorn is sinds 2004 actief bij de uitvoering van deze reizen, eerst als vrijwillige begeleider en vanaf 2007 als hoofdbegeleider van veelal meerdere reizen per jaar. Hij is verantwoordelijk voor de inhoudelijke organisatie van de reis maar ook voor de begeleiding van zowel de vakantiegangers als de vrijwillige begeleiders. Wat heeft iedereen nodig voor een goede en fijne vakantie? De voorbereidingen vinden gedurende het hele jaar plaats en bestaan onder andere uit het voorbereiden van de vakantie, de invulling van het programma, presentatie van de vakantiereis, persoonlijke begeleiders, contact met families, trainingsweek voor de hoofdbegeleiders en het organiseren van een bijeenkomst vooraf en een reünie achteraf. Van Doorn biedt door zijn inzet, vakkundigheid en sterke persoonlijkheid de deelnemers keer op keer een onvergetelijke vakantie. Hij weet steeds andere vrijwilligers enthousiast te maken voor het werk bij MeeReizen. Hij is altijd bereid om te helpen als er problemen zijn, ook als dit lastminute is.

1993 – 1999: vrijwilliger bij Huiscateches
De heer van Doorn heeft in de jaren 90 huiscatechese gegeven aan een jongerengroep van de kerk. Dit is uiteindelijk gestopt omdat de predikanten aangaven weer zelf de catechese te willen geven. 

De heer A. (Abe) de Jong

Decorandus (67) ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1982 – 1996: actief bij Omni Vereniging (Sportvereniging van Stork)
De Omni Vereniging bestond uit drie afdelingen: gymnastiek, handbal en tennis. Vooral op technisch gebied (opkomst van de computer) was de heer De Jong van grote waarde voor de vereniging.

1994 – heden: penningmeester en bestuurslid van Stichting Tennishal Veldwijk
De stichting doet de exploitatie van de tennishal en heeft een bezettingsgraad van 90%. De heer De Jong is een deskundig, loyaal en trouw bestuurslid en zet al vele jaren zijn kennis en kunde in om het beste voor de tennishal te bereiken. Enkele jaren geleden werd de totale halverlichting vervangen door ledverlichting. De Jong nam zijn financiële verantwoordelijkheid en zorgde ervoor dat dit project betaalbaar bleef en zette zijn kennis in om het project technisch goed af te ronden.

1997 – heden: voorzitter van Tennisvereniging Hercules Hengelo
In 1996 werd de Omni Vereniging opgeheven en De Jong werd voorzitter van Tennisvereniging Hercules. Hij doet dit nog altijd met grote passie en toewijding. Er is veel bereikt en de vereniging is sterk gegroeid tijdens het voorzitterschap van De Jong. Zo is het aantal gravelbanen van drie naar vijf gegaan. De vijf banen inclusief twee kunstgrasbanen zijn nu vervangen door zeven 4-seizoenenbanen. Deze grote investering is geheel uit eigen middelen betaald. Het clubhuis is diverse keren verbouwd en uitgebreid en het leden aantal is van 600 naar 800 gegaan. De Jong, nog steeds actief lid, is een verbinder in het belang van de tennisvereniging en zorgt voor voldoende vrijwilligers. Hij luistert goed naar de leden en hierdoor komen er veel initiatieven tot stand.

De heer H. (Henk) Pol

Decorandus (66) ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

2003 – 2010: bestuurslid en penningmeester van Stichting Wooninitiatief De Korhoenders
De heer Pol is een van de drie oprichters van de stichting. Het doel van de stichting is ondersteuning verlenen bij het opzetten en in stand houden van kleinschalige (zorg)wooneenheden met collectieve ruimtes voor mensen met een verstandelijke en eventueel een lichamelijke beperking. Pol heeft zich vanaf het begin ingezet voor de realisatie en het in stand houden van de woonvorm. Hij was actief betrokken bij het werven van fondsen en sponsoren, legde contacten en belegde vergaderingen met bestuur en ouders van toekomstige bewoners. Verder heeft hij een actieve rol vervuld voor de realisatie van het woongebouw. Hij was actief betrokken bij het kiezen van de zorgaanbieder en bij langdurige onderhandelingen met de gemeente, officiële instanties, bouwvereniging, architect e.d. Tijdens de bouw en inrichting van het gebouw (2010-2011) heeft hij deel uitgemaakt van de bouwcommissie en was hij dagelijks aanwezig op de bouwplaats. Na de oplevering van het woongebouw was hij contactpersoon voor de bouwvereniging, officiële instanties en voor onderhoud en reparaties.

2003 – 2016: penningmeester en lid Dagelijks Bestuur van de korfbalvereniging HKC
De heer Pol heeft (naast een actieve spelerscarrière) diverse functies binnen de korfbalvereniging bekleed zoals bestuurslid, lid technische commissie en lid sponsorcommissie. Ook het rijden van Sinterklaas viel onder zijn takenpakket. Tot 2014 was hij penningmeester en onder zijn verantwoordelijkheden vielen financiën, accommodatiebeheer, sponsorwerving en alle acties die tot doel hadden om geld te werven voor de vereniging. De rommelmarkt van HKC was en is de belangrijkste generator hiervan. Zijn verantwoordelijkheden werden in 2008 nog verder uitgebreid door het wegvallen van het bestuurslid accommodatiebeheer die Pol tot zijn aftreden heeft ingevuld. Vele activiteiten zijn tijdens zijn bestuurslidmaatschap gerealiseerd. Hij was onder andere lid van project ‘Gebundelde Gedachte’ gemeente Hengelo, met als definitieve uitkomst: geen verhuizing van het sportcomplex HKC. Het gevolg was inhalen achterstallig onderhoud van het clubhuis, waarbij Pol ook bouwmanager was. De heropening van het clubhuis was in 2008 en de opening van het kunstgras in 2015. Hij was de drijvende kracht voor de werving en binding van sponsoren. De vereniging was en is financieel gezond, ook tijdens de moeilijke jaren vanaf 2008. Dit mede door de Herstructurering Financiële Administratie en de contractonderhandelingen van Pol met leveranciers en sponsoren. Als waardering voor zijn inzet heeft de vereniging de heer Pol in mei 2013 benoemd tot Lid van Verdienste.

2003 – heden: penningmeester van de Stichting Vrienden van Erve Meyerinkbroek in Haaksbergen
De doelstelling van de stichting is het bieden van een fijne en zinvolle dagtaak aan volwassen mensen met een verstandelijke beperking. Dit doet men door hen te betrekken bij alles wat de boerderij Erve Meyerinkbroek dagelijks te bieden heeft. De heer Pol is echt een van de drijvende krachten achter de stichting en heeft zich al ruim 15 jaar ingezet bij alle projecten voor de werving van gelden om de projecten te kunnen financieren en uitvoeren. Zijn zoon Wouter is al jarenlang als hulpboer werkzaam op de zorgboerderij. Samen met zijn zoon is Pol actief bezig om de voorzieningen en mogelijkheden voor de hulpboeren op de zorgboerderij te verbeteren.

1994 – 2018: financieel deskundige bij Heerbaart Jongman Metaal HeJo
Jarenlang heeft Henk Pol zijn kennis en kunde op financieel gebied ingezet bij Heerbaart Jongman Metaal, dit naast zijn eigen drukke baan. Hij zorgde voor een doorzichtige boekhouding en ging in gesprek met deurwaarders. Dit resulteerde uiteindelijk in een gezond bedrijf dat weer jaren vooruit kon en van een vroegtijdige ondergang gespaard werd. De bedoeling was dat hij het bedrijf een jaar zou bijstaan. Hij heeft zich inmiddels 24 jaar lang ingezet voor Heerbaart Jongman Metaal.

De heer F.S.M. (Frans) Rientjes

Decorandus (68) ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1969 – heden: cameraman, cineast en producent van films en documentaires over Hengelo
Frans Rientjes is maker van de Hengelose Stadsjournaals en bijzondere reportages. Hij heeft in totaal 400 films/documentaires gemaakt, waarbij de meeste films over zijn woonplaats Hengelo gaan.
Het zijn veelal gebeurtenissen die van belang zijn voor de gemeente Hengelo. Onderwerpen die te lang zijn om in een Stadsjournaal onder te brengen worden als losse documentaire(s) gemaakt zoals films over de politie, de restauratie van een oude boerderij, het arbeidsproces bij de bouw van een optocht-praalwagen. Hij heeft een serie gemaakt over kermis- en folklore, films van evenementen in binnen- en buitenland, over draaiorgelfestijnen, de Luchtmachtdagen op de Vliegbasis Twenthe, het hippisch evenement Military Boekelo, het midwinterhoornblazen en ook over de wielerronde tijdens de Nacht van Hengelo. Rientjes filmde ook bijzonder gebeurtenissen zoals de brand in discotheek Groothuis in 2005 en de bouw van woonwijk Groot Driene. Dit jaar maakte Rientjes zijn 200e editie van het Stadsjournaal. Bovendien verzorgt hij de digitalisering van het project ‘beeld en geluid’ van het Museum Hengelo. Hij legde ook de verhuizing van museum het HEIM vast op beeld. Zijn beeldmateriaal is cultureel erfgoed van onze stad. Alle teksten voor de eindproducten worden ingesproken door professionele stemmen.

1980 – 2000: vrijwilliger bij zorginstelling PC Borsthuis
Rientjes was bestuurslid en vrijwilliger van de ziekenomroep ‘Radio Omroep Borsthuis’. Daarnaast organiseerde hij evenementen zoals de Koets’nkeerls-tocht (100 deelnemers) en hiervoor was hij actief in de fondsenwerving, regelde de politiebegeleiding alsmede de draadloze communicatiemiddelen van de toenmalige PTT. Ook haalde hij bekende Nederlandse artiesten over om, indien ze in de buurt van Hengelo optraden, ook naar het verzorgingshuis te komen optreden. Natuurlijk zorgde Rientjes voor filmopnames zodat men naderhand de film nogmaals kon bekijken. 

1984 – 1995: oprichter en penningmeester van de Stichting Bootreizen Twentse Verpleeghuizen
Rientjes zette zich in voor de fondsenwerving voor bootreizen voor de bewoners van verpleeghuizen in de regio.

2009 – 2010: vrijwilliger bij het Openluchtmuseum Ootmarsum: Rientjes was medeorganisator van een meerdaagse historische kermis.

Mevrouw G.J. (Gerrie) van Essen-Rothman

Decorandus (70) ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1993 – 2010: vrijwilligster bij Carintreggeland Huis Humanitas
Mevrouw Van Essen-Rothman heeft ruim 17 jaar vrijwilligerswerk gedaan bij Humanitas en bij wooncomplex Korenbuurt. Ze deed dat bij diverse activiteiten en ontspanningsmiddagen. Zo begeleidde ze onder andere praatgroepen en ging mee met de uitstapjes van het reisbureau. In Humanitas kon men altijd een beroep op haar doen en ze zette zich met hart en ziel in voor het welzijn van de bewoners, wat veel betekende voor de bewoners.

1992 – heden: vrijwilligster en beheerder van de Invalide Sport Vereniging Hengelo
Al 27 jaar verzorgt mevrouw Van Essen-Rothman de belangrijkste barwerkzaamheden in het clubgebouw van ISV Hengelo. Ze doet alle inkopen voor de kantine, verzorgt de koffie, hapjes en drankjes tijdens de jaarlijkse ledenvergadering, verzorgt de lunchpakketten en maakt soep e.d. voor alle personen bij toernooien welke door ISV Hengelo worden georganiseerd. Verder zorgt ze ervoor dat het clubgebouw schoon wordt gemaakt, de bar hygiënisch blijft en dat de aankleding van het clubgebouw in orde en gezellig is en dat dat ook zo blijft. Ze staat altijd klaar als er om hulp gevraagd wordt. Ze is de duizendpoot waar een vereniging niet zonder kan en waarop men altijd een beroep kan doen.

Mevrouw W. (Willemien) Huizinga-van Voorst

Decorandus (76) ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1977 – heden: vrijwilligster bij Hulpdienst Hengelo
De hulpdienst biedt ondersteuning op diverse (praktische) gebieden. Mevrouw Huizinga–van Voorst biedt ondersteuning aan mensen die zelf niet in staat zijn de taak uit te voeren en waarbij het inzetten van het eigen netwerk van familie en vrienden geen optie is. Ze heeft tientallen cliënten geholpen in diverse situaties zoals boodschappen doen, meegaan naar instanties/ziekenhuis, brieven schrijven voor instanties enzovoorts. Ze helpt mensen weer de draad op te pakken na een ingrijpende gebeurtenis. Mevrouw Huizinga-van Voorst treedt op als intermediair tussen ouder(s) en hun kind(eren) die niet in de buurt wonen.
Haar inzet is van groot belang voor de hulpdienst, ze behoort tot de vaste kern van de vrijwilligers. Ze is oplossingsgericht ingesteld, men kan altijd een beroep op haar doen, is voor veel zaken inzetbaar en heeft een passie voor de hulpdienst. Daarnaast beschikt ze over een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de mensen die om hulp vragen. Zij draagt echt het motto uit ‘vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend’.

1973 – heden: vrijwilligster bij de Remonstrantse Kerk
Mevrouw Huizinga-van Voorst is ca. 4 jaar wijkhoofd en van 1973 tot 2003 redactielid taal en teken geweest, waarbij zij samen met haar man zorgde voor de samenstelling en het drukken van het gemeenteblad. Ook is ze lid van de koffieschenkclub, wordt ze ingezet als koster en heeft ze vrijwilligerstaken vanuit de vrouwenkring zoals het versieren van de kerk met kerst of het maken/herstellen van de inrichting van de vergaderruimte.

1986 – 1999: trainer bij Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving (VOS)
Mevrouw Huizinga-van Voorst heeft een cursus ‘Klussen in huis’ opgestart, speciaal bedoeld voor vrouwen. Tijdens de cursus kwamen allerlei klusjes aan bod, zoals boren in de muur, boren in hout of elektriciteit. Tevens maakte Huizinga-van Voorst daar een hand-out van zodat de dames dit mee naar huis konden nemen. Deze cursus werd meerdere keren per jaar gegeven en bestond uit 12 weken per keer. Er deden ca. 15 deelnemers per keer mee. Vooral alleenstaande vrouwen leerden hoe zij klussen in en om het huis zelf konden doen. Hier hebben deze vrouwen vele jaren veel plezier van gehad.

2017 – heden: vrijwilligster bij Welzijn Ouderen Hengelo/Wijkracht
Doel van het project is om mensen met een (beginnende) dementie te begeleiden in een traject waarbij ze hun talent kunnen inzetten. Dat kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk zijn. Mevrouw Huizinga begeleidt de demente personen om hun vrijwilligerswerk uit te kunnen voeren.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?