Lintjesregen: vijf Hengeloërs ontvangen Koninklijke onderscheiding

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen hebben vijf Hengeloërs een Koninklijke onderscheiding ontvangen van burgemeester Sander Schelberg. Dit gebeurde donderdagochtend 26 april in de Waterstaatskerk aan de Deldenerstraat.


vlnr: Gé van Aarsen-Bijker, Ayhan Coskunsu, burgemeester Sander Schelberg, Jan Hendrikse, Maria Harink-Vaarhorst en Dick Achterkamp.
Foto: Foto Bertelink

Mevrouw M. (Maria) Harink-Vaarhorst (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Decoranda (70) ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1984 – heden: actief voor de Vogelvereniging Ootmarsum. Zij verzorgt de Pietpraat (het blad van de vogelvereniging) en helpt mee bij de jaarlijkse kampioenschappen.

1987 – heden: zet zich al vele jaren in als vrijwilliger voor de kerk in Saasveld, ze maakt de kerk schoon en schenkt bijvoorbeeld koffie bij vieringen.

1987 – heden: dit jaar 30 jaar voorzitter/penningmeester van de Katholieke Vrouwen Organisatie Saasveld. KVO is gegroeid van een boerinnenbond tot een moderne vereniging van deze tijd, die op sociaal gebied een belangrijke bijdrage levert. Mevrouw Harink- Vaarhorst organiseert tal van activiteiten en neemt zelf actief deel aan tal van vrijwilligersactiviteiten die vanuit de KVO worden georganiseerd ten dienste van de maatschappij.

In de jaren ’70 en weer vanaf 2008 – heden: chauffeur en gastvrouw op de buurtbus, om mensen voor weinig geld te verplaatsen in het mooie landelijke Twente.

2011 – 2014: taalcoach bij Taalpunt Menthol. Wekelijks hielp ze haar pupil met huiswerk voor de Nederlandse taal en deed mee met spelletjes zodat de pupil op een praktische en effectieve manier de Nederlandse taal kon leren.

2012 – heden: wijkhoofd voor collectes ten behoeve van het Reumafonds en KWF Kanker Bestrijding. Ze coördineert de collectes in de wijk, mobiliseert collectanten en loopt iedere avond zelf met de collectebus rond. Ze is aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de afdracht van het opgehaalde geld.

2013 – heden: medewerker voor de voedselbank. Ze werkt mee aan het verstrekken van levensmiddelen aan mensen die niet zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Wekelijks haalt ze producten op bij supermarkten, stelt voedselpakketten samen en doet de uitgifte van deze pakketten.

Harink-Vaarhorst wordt opschreven als een opgewekt, hulpvaardig en betrokken persoon met een groot hart.

Mevrouw G. (Gé) van Aarsen-Bijker (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Decoranda (79) ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1966 – 2016: vrijwilligster bij Natuurvriendenhuis Krikkenhaar in Bornebroek. Mevrouw van Aarsen-Bijker was bestuurslid, hoofd Huishoudelijke Dienst, hoofd Huiswachten en hoofd Kookgroep. Ook was ze huiswacht, lid van de Beheercommissie, organisator van creatieve midweken, medeorganisator van fietsweken en bereider van maaltijden voor de groepen. Veelal deed ze deze werkzaamheden met haar man, die vorig jaar is onderscheiden met een lintje.

1970 – 1980: leidster van de handwerkgroep van NIVON Hengelo, voor gemiddeld 25 dames. Met haar creativiteit hielp ze beginnende en gevorderde dames met handwerken en bedacht ze wat de dames konden maken.

1975 – 1994: welfare-werkster bij het Rode Kruis in Hengelo. Zij begeleidde de handwerkgroep bij verzorgingstehuis Humanitas, was verantwoordelijk voor de materialenkast in het Rodekruis-gebouw en verkocht twee keer per jaar de door de patiënten gemaakte artikelen.

2007 – heden: secretaris van de NIVON zangroep. Mevrouw van Aarsen-Bijker dacht mee over de kleding en deed indien nodig verstel- of naaiwerk. Ze zorgt ervoor dat de muziekmap up-to-date is voor de mensen die dat zelf niet meer kunnen. Zocht actief naar nieuwe leden, een nieuwe pianiste en een nieuwe dirigent toen bleek dat de huidige helaas ernstig ziek was. Beheert het geldkistje bij de jaarlijkse boekenmarkt enzovoorts.

Van Aarsen-Bijker wordt geprezen om haar betrokkenheid, positieve manier van omgaan met haar vrijwilligerswerk en haar creativiteit. Zij is voor NIVON van onschatbare waarde.

De heer Ayhan Coskunsu (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Decorandus (46) ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1999 – 1998: medeoprichter en voorzitter van de Turkse Islamitische Jongeren Vereniging. Deze vereniging heeft als doel om de “hangjongeren” in Hengelo activiteiten aan te bieden om de overlast in de binnenstad van Hengelo tegen te gaan en deze jongeren klaar te stomen voor de toekomst. Hij organiseerde onder meer culturele en sportieve activiteiten.

1999 – 2007: vicevoorzitter van de Culturele Vereniging voor de Islam in Hengelo. Deze vereniging organiseert culturele activiteiten met als doel de Hengelose gemeenschap dichter bij elkaar te brengen. Hij zorgde ervoor dat de leden van de Culturele vereniging geïnformeerd werden over bijvoorbeeld het beleid van de gemeente Hengelo. Het doel hiervan was om de betrokkenheid van de vereniging binnen Hengelo te vergroten en de leden te wijzen op hun verantwoordelijkheden. Hij voerde vele gesprekken met vertegenwoordigers van diverse geloofsgenootschappen. Dit heeft ertoe geleid dat er blijvende contacten zijn ontstaan met de raad van kerken.

2008 – heden: voorzitter van de Stichting Hengelo – Yozgat. De Turkse gastarbeiders die zich vanaf de jaren ’60 in Hengelo zijn komen vestigen, kwamen voornamelijk uit de provincie Yozgat. Deze stichting zet zich in om de integratie van de Turken uit Yozgat te bevorderen. De heer Coskunsu was medeverantwoordelijk voor een wederzijds bezoek van een delegatie van de gemeente Hengelo en een delegatie vanuit Yozgat. Als gevolg zijn er meerdere wederzijdse initiatieven bewerkstelligd. Op 13 september 2009 is dit door de gemeenteraad van Hengelo in het beleidsplan Internationale Oriëntatie vastgesteld. Tevens heeft de heer Coskunsu ervoor gezorgd dat op 10 mei 2010 een samenwerkingsovereenkomst door de burgemeesters van Hengelo en Yozgat in Hengelo is getekend.

Coskunsu wordt omschreven als een zeer betrokken voorzitter en levert op een verbindende wijze een belangrijke bijdrage aan wederzijds begrip tussen groepen mensen met verschillende achtergronden.

De heer Jan Hendrikse (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Decorandus (70) ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1972 – 2002: vrijwilliger bij en bestuurslid (1981-2002) van de Hengelose Wandelunie. De heer Hendrikse was lid van diverse commissies, waaronder de Kascommissie, de Bingocommissie en de Avondtochtencommissie. Hij is benoemd tot Erelid van de Hengelose Wandelunie.

1985 – heden: vrijwilliger bij de Vereniging Contact Oud- en actief dienende Mariniers (COM). Hij is penningmeester van de commissie Lief en Leed van de afdeling Overijssel en maakte deel uit van vele erewachten bij uitvaarten en bij officiële herdenkingen. Sinds 2011 is hij één van de vertegenwoordigers van de afdeling Overijssel in de Raad van de Afgevaardigden van de COM. Hij fungeert tevens als algemeen coördinator en woordvoerder van de Raad van Afgevaardigden. Verder organiseert hij wandel-estafettes en jeu de bouleavonden. Hij is benoemd tot Lid van Verdiensten van de COM.

1997 – heden: vrijwilliger bij de Tennisvereniging Hercules in Hengelo. Hij verricht hier hand-en-spandiensten, is lid van de baan- en parkonderhoudscommissie en draait bardiensten.

2013 – heden: vrijwilliger bij de Stichting Oudheidkamer Hoolt’n in Holten. Hij is lid van de werkgroep Mariniers en loopt mee in de expositie en tijdens de Open Dag. De opslag van het materiaal behoort ook tot zijn taken.

Voor de COM is Hendrikse een gouden Marinier! Hij is altijd positief gestemd, een sociaal gezelligheidsmens en altijd bereid een klus op te pakken.

De heer Dick Achterkamp (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Decorandus (71) ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1977 – 1988: bestuurslid en voorzitter van De Vrije Wandelaars.

1988 – heden: voorzitter van 1988 tot 2003 en tot heden vrijwilliger bij de Hengelose Wandel Unie. Hij was/is medeoprichter van het wandelevenement “De 75 km van Hengelo” (inmiddels opgeheven), lid van de Beheerscommissie Wandelhuis en lid van de Commissie Avondvierdaagse Hengelo en Delden. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de Internationale Kennedymars, de Nacht wandelmarathon in Haaksbergen en de Werkcommissie Klootschieten. De heer Achterkamp is uitzetter van diverse wandelroutes en organisator van reisjes en feesten/jubilea.

1996 – 2000: bestuurslid van de Nieuwe Unie voor de Wandelsport.

2000 – 2005: bestuurslid van de Wandelsport Organisatie Nederland. Deze organisatie was het resultaat van een fusie tussen de NUW en de Noord-Nederlandse Wandel Bond (NNWB).

2005 – 2015: voorzitter van de Regio Overijssel van de KNBLO-NL en coördinator tochtadviseur.

2015 – heden: voorzitter van de Regio Overijssel-Flevoland van de Koninklijke Wandel Bond Nederland en hoofd tochtadviseur voor de regio’s Overijssel en Flevoland. Hij bezocht vanuit zijn voorzitterschap het Overleg Regio Voorzitters van de wandelbond in Nijmegen, waar onder meer het beleid gevoerd werd. Hij was het boegbeeld van de Vierdaagse van Nijmegen. Daarnaast was hij projectcoördinator voor de Stertocht Overijssel in verband met de 100ste Vierdaagse van Nijmegen. Als hoofd tochtadviseur bezoekt hij wandelevenementen in de regio’s om te adviseren ter verbetering/waarborging van de kwaliteit. Bij zijn afscheid als voorzitter werd hij door de wandelbond benoemd tot Lid van Verdienste.

De heer Achterkamp heeft zich tientallen jaren ingezet voor de wandelsport. Een bevlogen bestuurder, altijd voortvarend, strijdend om eenheid binnen de totale wandelsport, dienstbaar en vooral met veel plezier in het organiseren en het contact met wandelaars. Naast alle lokale, regionale activiteiten is hij zeer actief in projecten en klankbordgroepen op landelijk niveau.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?