Nijverbij voor 83-jarige Martin Meijerink

Auteur en gepensioneerd spoorman. Dit zijn woorden die Martin Meijerink typeren. Op 4 mei 2018 verscheen het boek ‘Hengelo 1940-1945, Theo van Loon, spoorman en verzetsheld' geschreven door Martin Meijerink.Theo van Loon,  een Hengelose spoorwegman die op 1 april 1945 kort voor de bevrijding van Hengelo werd gefusilleerd. Theo van Loon had kort voor de bevrijding van zijn stad met een groep verzetslieden de vernietiging van de elektriciteitscentrale proberen te voorkomen. Medestrijders Dolf Nijhoff en Frank Santman kwamen daarbij om, Van Loon werd standrechtelijk geëxecuteerd. Hij was 25 jaar oud.

 

Meijerink heeft veel speurwerk verricht naar het leven van Theo van Loon, die een interne opleiding bij de NS in Utrecht volgde. Daar leerde Theo zijn jonge collega Jeanne de Bruin uit Hilversum kennen. Het was liefde op het eerste gezicht. De vele liefdesbrieven die het stel in de laatste twee oorlogsjaren schreef, zijn bewaard gebleven. Ze zijn het hart van het boek geworden. De familie aarzelde om ze openbaar te maken, maar Meijerink heeft ze er gelukkig van kunnen overtuigen dat ze erin moesten. Omdat ze alles vertellen over wat er in twee jonge mensen omgaat: liefde, dromen, angst, onzekerheid en plannen voor de toekomst. Door de brieven krijg je het gevoel dat je Theo van Loon kent. Hij was niet alleen zeer doortastend en intelligent, maar ook een heel gevoelige man.

Drie straatnamen waren lange tijd het enige dat in Hengelo nog herinnerde aan Van Loon, Nijhoff en Santman. Plus een verwaarloosd herdenkingskruis, naast de fietserstunnel aan de Grobbenweg, waar Van Loon is neergeschoten. Het monumentje is inmiddels opgeknapt, met een nieuw portret van Theo Van Loon erop. De naastgelegen scholengemeenschap Twickel heeft de plek geadopteerd.

Ieder jaar op 4 mei om 18.00 uur is er een kranslegging door burgemeester Schelberg bij de gedenkplaats aan de Grobbenweg. In 2018, “het Jaar van het Verzet” werd aan Theo van Loon een grootse Ode gebracht; een tentoonstelling voor zijn leven en zijn rol voor een Vrij Vaderland. Meijerink was medeorganisator van die tentoonstelling in Hengelo. Verder heeft Meijerink meer dan 10 jaar de dodenherdenking in de stationshal van Hengelo georganiseerd.

Meijerink is ondanks zijn leeftijd een druk man. Veel activiteiten vinden in zijn woonplaats Oldenzaal plaats. Ook voor Hengelo is hij actief o.a. door wekelijks een column te schrijven voor de Hart kranten in Hengelo én Oldenzaal, daarnaast is hij actief als mantelzorger. Voor het onder de aandacht brengen van het verhaal van Theo van Loon uit Hengelo en zijn medestrijders wordt hem van harte het Stadscompliment de Nijverbij uitgereikt.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?