Nijverbij voor mevrouw Tineke van Campen

Op woensdag 8 mei reikte wethouder Claudio Bruggink het Stadscompliment De Nijverbij uit aan mevrouw Tineke van Campen. Dit gebeurde tijdens de gezamenlijke lunch na haar laatste overleg van het ‘Ouderenbezoek aan 75-plussers’ (OB 75+). Mevrouw Tineke van Campen heeft, na veel aarzeling, na bijna 21 jaar besloten om te stoppen met haar vrijwilligerswerk bij het Ouderenbezoek 75+ van Stichting Welzijn Ouderen Hengelo/Wijkracht. Ze wordt in augustus 80 jaar en het afleggen van de bezoeken kost haar steeds meer energie.

Toewijding en nauwgezetheid

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo (SWOH) voert vanaf 1997 de ouderenadviesfunctie uit. Vanaf 2015 gebeurt dit als onderdeel van Wijkracht. Het doel van de ouderenadviesfunctie is zelfstandig wonende ouderen ondersteunen in het maken van keuzes, zodat ze de regie over hun eigen leven kunnen houden en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. De huisbezoeken die de vrijwilligers en de ouderenadviseurs maken zijn een grote steun voor de oudere mensen. Mevrouw van Campen was vanaf het begin betrokken bij het OB 75+. In 1997 is ze met de VUT gegaan, maar wilde graag actief blijven en zich verdienstelijk maken. Een jaar na de start, in 1998, is ze vrijwilligster geworden. Ze heeft dit dus bijna 21 jaar gedaan. Mevrouw van Campen heeft haar werk altijd met veel toewijding en nauwgezetheid gedaan. Heel veel ouderen hebben baat gehad bij haar bezoeken. Tineke van Campen heeft laten zien dat ze goed kan luisteren, deskundig advies kan geven en de weg kan wijzen naar de juiste voorzieningen. Soms hielp ze letterlijk iemand over de drempel naar een activiteit. Tineke van Campen zag altijd mogelijkheden en was goed in staat een vertrouwensband op te bouwen met mensen. Ook haar man Reinier hielp de laatste jaren mee door haar naar de huisbezoeken te brengen en weer op te halen.

‘Zeer erkentelijk’

Het college van B en W is mevrouw Tineke van Campen bijzonder erkentelijk voor haar werk. Zij kreeg de Nijverbij uitgereikt als blijk van dank voor haar vrijwillige inzet voor de Hengelose samenleving.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?