Ondernemers gezocht voor Sterk Techniekonderwijs in Hengelo

Het C.T. Stork College en de gemeente Hengelo gaan bij Hengelose techniekbedrijven langs, om te vragen of zij mee willen doen met het initiatief Sterk Techniekonderwijs. Want het wordt voor veel ondernemers steeds moeilijker om goed technisch geschoold personeel te vinden. Sterk Techniekonderwijs, een initiatief van het ministerie van OCW, wil hier een passend antwoord op geven, door de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te stimuleren.

Het C.T. Stork College en de gemeente Hengelo omarmen dit initiatief en stellen daar ook geld en tijd voor beschikbaar. Om het initiatief te laten slagen hebben ze de steun uit het bedrijfsleven nodig. Begin maart gaat de gemeente bij de ondernemers langs, om ze om hun medewerking te vragen.

Instroom van geïnspireerde en beter voorbereide jonge werknemers

De school en de gemeente vragen geen geld van de ondernemers, maar wel tijd en aandacht. ‘Bij voldoende commitment van bedrijven kunnen we een beroep doen op de subsidie vanuit het rijk’, aldus EZ- wethouder Gerard Gerrits. ‘En natuurlijk nog veel belangrijker: als we de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid weten te versterken, krijgen ondernemers in de toekomst toegang tot nieuwe instroom van geïnspireerde en beter voorbereide jonge werknemers. Daar doen we het voor! De tijd van ondernemers is in de toekomst dus echt goud waard!’, aldus de wethouder.

Verdere uitbouw van ‘Twente goes Techno’

Het C.T. Stork College in Hengelo werkt samen met alle andere vmbo-scholen uit de regio Twente voor Sterk Techniekonderwijs. Per gemeente proberen ze afspraken te maken met het lokale bedrijfsleven. Astrid de Jong, directeur van het C.T. Stork College: ‘Voorwaarde voor het rijk is dat de scholen samen met het bedrijfsleven plannen maken en de uitvoering oppakken. In Hengelo beginnen we daarmee dankzij Twente goes Techno gelukkig niet bij nul’, aldus De Jong. Twente goes Techno - een samenwerkingsverband tussen scholen, ondernemers en gemeente - bestaat al 10 jaar. Jongeren bezoeken daarbij verschillende techniekbedrijven, om zo een beter beeld te krijgen bij het werken in de techniek. De Jong: ‘We willen deze mooie samenwerking verstevigen en verder uitbouwen. Samen moeten en gaan we ervoor zorgen dat Twente een broedplaats voor technologische kennis en innovatie is en blijft!’

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?