Ontwerp Nota bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart

Het college van B en W heeft op 6 november 2018 de ontwerp Nota bodembeheer en de ontwerp Bodemkwaliteitskaart vastgesteld. Met dit ontwerp geeft het college invulling aan het ontwerpbeleid ontgraven en toepassen van grond binnen de gemeente Hengelo en de afstemming met de regio Twente. Het al bestaande Twentse beleid voor het ontgraven en toepassen van grond wordt hiermee voortgezet. De bestaande Nota bodembeheer met de bijbehorende Bodemkwaliteitskaart zijn geactualiseerd en in ontwerp vastgesteld.

Inzien en zienswijzen

U kunt de ontwerpen van 14 november tot en met 25 december 2018  inzien op deze pagina. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van B en W. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stephan Euverink via telefoonnummer14 074.

Nota Bodembeheer Regio Twente

Regionale Bodemkwaliteitskaart Twente

Bodemkwaliteitskaart wegbermen provinciale wegen regio Twente

Addendum op de bodemkwaliteitskaart provincie Overijssel

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?