Parkeertijden aangepast aan winkeltijden

Parkeertijden die aansluiten op de winkeltijden, klantvriendelijk handhaven en speciale parkeerplaatsen waar je gratis kort kunt parkeren. Dat zijn drie maatregelen uit het Parkeerplan Binnenstad die autoparkeren in de binnenstad makkelijker en klantvriendelijker moeten maken. Het college heeft ingestemd met het Parkeerplan Binnenstad en vraagt de gemeenteraad om vervolgens een definitief besluit te nemen over het plan en de financiële consequenties.

In 2017 hebben de binnenstadspartners het ‘Integraal Actieplan voor een Vitale Hengelose Binnenstad’ opgesteld. Eén van de thema’s hierin is een goed bereikbare binnenstad waarbij het parkeren een belangrijk onderwerp is. Verantwoordelijk wethouder Gerard Gerrits: ‘In de huidige collegeperiode is het weer vitaal en aantrekkelijk maken van de binnenstad een speerpunt. Ik ben er van overtuigd dat de maatregelen in het Parkeerplan daarin een belangrijke bijdrage gaan leveren!’

Maatregelen

In het plan staan acties die al in gang zijn gezet en nieuwe maatregelen. De nieuwe maatregelen zijn besproken met de Stichting Centrummanagement (SCH), de Stichting Vastgoed Hengelo (SVH) en lokale ondernemers. Niet alle wensen die uit die bespreking naar voren kwamen, kon het college inwilligen, maar de volgende maatregelen zijn verder uitgewerkt:

  • Parkeertijden

Buiten de koopavonden moet er in Hengelo van 9.00 uur tot 19.00 uur betaald worden voor het parkeren op straat. De winkels zijn echter doordeweeks geopend tot 18.00 uur en op zaterdag tot 17.00 uur. Het is een langgekoesterde wens van de ondernemers in de binnenstad om de tijden waarop er betaald moet worden voor parkeren gelijk te trekken met de reguliere winkeltijden, zodat het parkeren klantvriendelijker wordt. Koopzondagen en feestdagen blijven gratis. Deze maatregel kan vanaf 2020 ingevoerd worden. 

  • Proef klantvriendelijk handhaven

Bezoekers die langer verblijven dan zij vooraf hadden ingeschat wacht in veel gevallen een onaangename verrassing, namelijk een parkeerbon. Omdat de gemeente juist wil stimuleren dat bezoekers langer in de binnenstad verblijven, start de gemeente een proef met klantvriendelijk handhaven. Als de parkeertijd door bezoekers wordt overschreden, krijgen ze de eerste keer een waarschuwing. Gebeurt dit op hetzelfde kenteken echter een tweede keer, dan wordt er alsnog een parkeerbon uitgeschreven.

  • Proef Shop & Go

Shop & Go parkeerplaatsen zijn bedoeld om kort inkopen te doen, of iets op te halen. Het parkeren is snel en makkelijk, want sensoren in de grond en camera’s registeren of de auto de maximale parkeertijd overschrijdt. Een kaartje kopen is niet nodig. De auto moet alleen binnen 30 minuten weer de parkeerplaats verlaten. Shop & Go kan vanaf de tweede helft van 2019 op 20 parkeerplaatsen in onder meer de Wetstraat, Drienerstraat en Smutstraat.

Beide proeven lopen tot eind 2020 en worden in het eerste en tweede kwartaal van 2020 geëvalueerd. Als de proeven succesvol zijn, worden ze doorgezet en het aantal Shop & Go parkeerplaatsen uitgebreid.

Omdat een goede bereikbaarheid breder gaat dan alleen goede parkeermogelijkheden, stelt de gemeente na de zomer een integraal bereikbaarheidsplan op voor de binnenstad. Dit plan gaat ook in op goede fiets- en voetgangersvoorzieningen, openbaar vervoer, bevoorrading en toegankelijkheid voor auto’s, etc. 

In het Parkeerplan Binnenstad staan de gevolgen van de terugkeer van ambtenaren naar de binnenstad qua parkeren niet beschreven. Daarvoor werkt de gemeente aan een ‘Mobiliteitsplan woon-werkvervoer medewerkers gemeente Hengelo’ dat voor de zomer van 2019 aan het college wordt voorgelegd.

Actieplan = Samenhang

Met het Actieplan is in 2017 een document opgesteld waarin een samenhangende aanpak voor de binnenstad is geschetst. Dit in nauwe samenwerking met St. Centrummanagement, St. Vastgoed Hengelo en Hengelo Promotie. Klantvriendelijk parkeren is een van de maatregelen om de binnenstad van Hengelo aantrekkelijk te maken. Andere maatregelen zijn onder meer: herinrichting van de openbare ruimte om zo een sfeervolle omgeving te creëren, meer groen in de binnenstad, een compacter centrum om te winkelen, meer levendigheid door de Hijschkamer op het Marktplein, we doen meer aan evenementen die bij Hengelo passen, gerichte acquisitie etc. Al deze maatregelen vinden in samenhang plaats om een levendige en toekomstbestendige Hengelose binnenstad te creëren. En als gevolg hiervan de winkelleegstand te verminderen en het aantal bezoekers te laten stijgen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?