Plannen Marktplein: Hijschkamer financieel niet haalbaar

De afgelopen maanden heeft de gemeente Hengelo de door West8 en Gerard Cornelisse opgestelde businesscase met betrekking tot de Hijschkamer getoetst op de financiële onderbouwing. Op dinsdag 11 juni heeft het college de gemeenteraad op de hoogte gebracht van het resultaat van deze toetsing.

Kosten

Voor de totale investering is nog een budget van € 2.730.000 beschikbaar. Uit de berekeningen blijken dat de totale bouwkosten van de Hijschkamer uitkomen op circa € 3 miljoen. Daarnaast zijn er nog kosten voor de invulling van het gebouw, die bedragen minstens € 700.000. De totale investering zou daarmee op zo’n € 3,7 miljoen uitkomen. Er zijn nog bepaalde risico's die de kosten nog hoger zouden kunnen maken. Dit betekent dat de totale investeringskosten zoals die uit de toetsing naar voren komen aanzienlijk hoger zijn dan het nog beschikbare budget.

Conclusie

Op basis van bovenstaande gegevens moet het college helaas concluderen dat het niet mogelijk lijkt om binnen de door de raad gestelde kaders tot realisatie van de Hijschkamer te komen.

Vervolg

De aanpak van het Marktplein is één van de speerpunten van het coalitieakkoord. Bovendien is dit door de partners van de binnenstad benoemd als belangrijkste onderwerp uit het gezamenlijk opgestelde integrale actieplan binnenstad. Ook uit alle reacties die in de afgelopen periode zijn geuit zoals het initiatief “Wij willen een Bos op het plein” blijkt de enorme betrokkenheid en gedrevenheid om het Marktplein aan te pakken.

Het college ziet op dit moment op hoofdlijnen drie mogelijkheden om verder te gaan:

  1. Extra budget vrij maken om het plan voor de Hijschkamer alsnog uit te voeren;
  2. Het plan van West 8 aanpassen op zodanige wijze dat het wel binnen de financiële kaders past en waarbij ook maximaal invulling wordt gegeven aan de geluiden uit de samenleving;
  3. In overleg met alle partners in de stad een plan te ontwikkelen dat past binnen de kaders en bijdraagt aan de benodigde reuring in de binnenstad.

Het college stelt voor om met alle betrokken stakeholders in de binnenstad tot een plan te komen binnen de door de raad gestelde kaders dat extra reuring geeft in de binnenstad. Het college wil dit proces op zo kort mogelijke termijn oppakken. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2020 een uitvoerbaar en haalbaar plan met voldoende draagvlak in de samenleving aan de gemeenteraad voor te leggen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?