Rekenkameronderzoek naar gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente

‘Gemeenteraden hebben niet voldoende zicht op lokale risico’s en niet wettelijke taken Veiligheidsregio Twente’, dat concluderen de rekenkamercommissies van Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal en Tubbergen. De 8 rekenkamers deden de afgelopen maanden gezamenlijk onderzoek naar de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente.

Op basis van de Wet Veiligheidsregio’s beschikt iedere Veiligheidsregio in Nederland over de middelen om zware ongevallen, branden, rampen en crises waar mogelijk te voorkomen. De wet maakt een onderverdeling in 25 regio’s, waaronder de Veiligheidsregio Twente (VRT).

Aanleiding voor het onderzoek van de rekenkamers is de constatering dat gemeenteraadsleden in het algemeen weinig inzicht hebben in de gemeenschappelijke regelingen waarin hun gemeente participeert. De rekenkamers concluderen dat de VRT als gemeenschappelijke regeling op
professionele wijze en met inzet van specialistische kennis en deskundigheid uitvoering geeft aan de veiligheidstaken.

De rekenkamers adviseren de gemeenteraden om meer informatie te vragen over de taken van de VRT en het onderscheid tussen de wettelijke en niet-wettelijke taken. Inzicht in de kosten geeft de raden meer inzicht en betrokkenheid bij de strategische beleidskeuzes van de VRT. De gemeenten kunnen daarnaast meer gebruik maken van elkaars ervaringen. Daarbij is het van belang om een gedeeld beeld te creëren met betrekking tot de informatiebehoefte bij de raden, colleges en de VRT. Het rekenkameronderzoek laat zien dat het belangrijk is dat iedere gemeente een eigen risicoprofiel opstelt in overleg met de raad. De raden moeten in de gelegenheid worden gesteld om hun wensen hieromtrent kenbaar te maken.

Het is de derde keer dat de rekenkamers samenwerken en een verbonden partij nader hebben onderzocht. Eerder deden de rekenkamercommissies onderzoek naar de Stadsbank Oost-Nederland (2016) en Twente Milieu (2017).

Het rapport van de rekenkamercommissies wordt op 15 mei 2019 in het stadhuis van Almelo aan de gemeenteraden gepresenteerd. Voor nadere vragen: de heer L. Rings, voorzitter rekenkamercommissie Hengelo, telefoonnummer 06-81176266.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?