Uitbreiding uren voorschool vanaf 2020

Per 1 januari 2020 biedt de gemeente alle Hengelose peuters 8 uur voorschool aan. Nu is dat nog 5 uur. Peuters met een achterstand in (taal)ontwikkeling krijgen 16 uur voorschool. De gemeente loopt daarmee vooruit op de wettelijke verplichting die ingaat op 1 augustus 2020. De gemeente Hengelo wil alle peuters kwalitatief hoogwaardige peuteropvang bieden, omdat de gemeente het belangrijk vindt dat alle peuters zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Zo kunnen peuters een goede start maken op de basisschool. In het najaar wordt er al op enkele locaties proefgedraaid.

Hengelo heeft de afgelopen jaren ingezet op de kwaliteit van de voorschool en heeft bovenop de landelijke eisen, zelf extra eisen gesteld aan voorschoolse educatie. Vanaf 1 augustus 2020 is de gemeente wettelijk verplicht peuters met een achterstand in (taal)ontwikkeling 16 uur voor- en vroegschoolse educatie (vve) per week aan te bieden. Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar met een taalachterstand. Deze peuters kunnen op de voorschool een extra taalaanbod krijgen. Vroegschoolse educatie wordt gegeven op de basisschool aan kinderen van groep 1 en 2 (4 tot 7 jaar) met een taalachterstand.

Maatschappelijke toevoeging

Internationaal onderzoek wijst uit dat deelname aan voorschoolse voorzieningen gunstig is voor de ontwikkeling van alle kinderen en specifiek voor kinderen met een risico op een achterstand. Wethouder Claudio Bruggink van Onderwijs is blij met de verhoging vanuit de gemeente. ‘Naast de wettelijke verhoging voor peuters met een achterstand in (taal)ontwikkeling ben ik blij dat wij een kwalitatief goede basisvoorziening kunnen waarborgen door als gemeente de uren voor alle peuters te verhogen. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en dat kinderen samen van de voorschool gebruik kunnen maken. Dit sluit goed aan bij de ontwikkeling in Hengelo die we sinds 2017 hebben ingezet om te gaan voor Integrale Kindcentra (IKC’s). De voorschoolse voorzieningen vervullen daarnaast een belangrijke maatschappelijke taak in het signaleren van achterstanden en het bieden van ondersteuning.’

Verandering aanbod

Alle peuters krijgen nu een aanbod van 5 uur per week verdeeld over twee dagdelen. Peuters met een achterstand in (taal)ontwikkeling krijgen in totaal 10 uur per week verdeeld over twee dagdelen. Vanaf 1 januari 2020 krijgen alle peuters 8 uur per week aangeboden en peuters met een achterstand 8 uur extra per week. In het najaar van 2019 wordt alvast proef gedraaid met een aanbod van 8 uur voor alle peuters en 8 uur extra voor peuters met een achterstand per week. De ervaringen die in het najaar op de locaties worden opgedaan, kunnen benut worden voor de verdere invoering voor alle peuters in 2020.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?