VSO-school aan Bandoengstraat

Attendiz gaat nieuwe school bouwen

De nieuwe school van Attendiz voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) komt aan de Bandoengstraat. Het voormalige Gilde College wordt gesloopt en maakt plaats voor nieuwbouw. Dat hebben burgemeester en wethouders besloten. Het gebouw aan de Bandoengstraat staat nu leeg, de leerlingen zijn vertrokken naar het nieuwe C.T. Storkcollege.

Er gaan te zijner tijd circa 140 leerlingen gebruik maken van de nieuwe school. Verwachting is dat de nieuwe school in het schooljaar 2022/2023 in gebruik kan worden genomen. De huidige schoolgebouwen van Attendiz zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen en wensen. Bovendien is er steeds vaker sprake van leegstaand; door invoering van passend onderwijs gaan meer leerlingen naar het regulier voortgezet onderwijs.

Nieuwbouw VSO

Attendiz en de gemeente zijn al enkele jaren op zoek naar één locatie voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Ook de huidige locatie aan de Krabbenbosweg is onderzocht. De locatie Bandoengstraat heeft de voorkeur van zowel gemeente als Attendiz. 

Sloop

Attendiz gaat nu een bouwplan opstellen voor de nieuwbouw. Het schoolbestuur legt het bouwplan en de begroting vervolgens nog voor aan het college van B en W. Het is nog niet bekend wanneer de sloop begint van het voormalige Gilde College. Voordat het pand gesloopt kan worden, moeten nog verschillende onderzoeken worden uitgevoerd. Er wordt onder meer gekeken naar de vleermuizen die in het gebouw zitten.

Benodigd krediet

De gemeenteraad heeft al op 18 juli 2017 het Integraal huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs vastgesteld. Daarmee kwam er een krediet van ruim 3,5 miljoen euro beschikbaar voor de nieuwe VSO-school. Gemeente en Attendiz hebben dit jaar de conclusie getrokken dat dat niet genoeg is voor de nieuwbouw. De gemeente heeft gebruik gemaakt van de adviesnormen van de VNG om dit bedrag te berekenen. De VNG heeft die adviesnormen na 2017 verhoogd via een wijziging van de modelverordening onderwijshuisvesting. De gemeente moet deze nieuwe modelverordening nog vaststellen. Daardoor kan Attendiz een hoger krediet krijgen. De gemeenteraad moet hier nog over besluiten. 

Informatie

Als er meer bekend is over de sloop van het voormalige Gilde College en de nieuwbouw, wordt er voor de omwonenden een inloopbijeenkomst georganiseerd waar planning en ontwerp ter sprake komen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?