Zorggeld moet beschikbaar zijn voor de mensen die het nodig hebben

De Twentse gemeenten hebben het contract met Zorgcentra het Mozaïek terecht opgezegd, aldus de rechter. Uit onderzoek van de gemeenten bleek eerder dat de kwaliteit van de zorg en ondersteuning onvoldoende was. De Twentse gemeenten hebben daarop het contract ontbonden. De zorginstelling was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter.

De Hengelose wethouder Bas van Wakeren is blij met de uitspraak van de rechter, die de gemeenten dus in het gelijk stelde. ‘We hebben grondig onderzoek uitgevoerd. En daaruit bleek dat de zorginstelling ernstig toerekenbaar tekort is geschoten richting de cliënten en gemeenten. En dat accepteren we niet. Zorggeld moet altijd beschikbaar zijn en blijven voor de mensen die dat nodig hebben. De uitspraak van de rechter laat zien dat we op de goede weg zitten. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat ze via de gemeente goede zorg tegen een eerlijke prijs krijgen. Het is onze verantwoordelijkheid om daar op toe te zien. En daar hebben we het afgelopen jaar ook extra capaciteit voor vrij gemaakt. Want we staan voor kwalitatief goede zorg voor onze inwoners.’ 

30 Cliënten in Twente en een locatie in Veenendaal

De instelling, gevestigd in Hengelo, levert in Twente dagbesteding en individuele begeleiding aan 30 mensen: 24 uit Hengelo en 6 uit Enschede en Almelo. De gemeenten hebben deze mensen geïnformeerd en gaan op korte termijn met ze in gesprek, om ervoor te zorgen dat zij zo spoedig mogelijk bij een andere zorginstelling de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.
Ook heeft het Mozaïek een locatie in Veenendaal, waar de instelling zorg leverde via PGB. Bij het onderzoek is actief samengewerkt met de gemeente Veenendaal. Ook deze gemeente heeft de cliënten inmiddels ook laten weten dat ze geen zaken meer kunnen doen met het Mozaïek.

Onderzoek en uitkomsten

Toezichthouders van de gemeente Hengelo hebben namens de Twentse gemeenten van juli tot en met december 2018 intensief onderzoek uitgevoerd naar het Mozaïek. De gemeenten wilden vaststellen of de cliënten de zorg ontvangen die ze nodig hebben en of de instelling voldoet aan de gestelde eisen. Bij het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met de eigenaar, zijn diverse documenten opgevraagd,  is de instelling bezocht, is met cliënten gesproken en is de administratie en jaarrekening nagekeken.

Hieruit bleek onder meer dat:

  • Veel medewerkers beschikken onvoldoende of niet over een voor de zorg relevante opleiding of werkervaring. Hieruit blijkt dat de zorg geleverd is door ongekwalificeerd en ondeskundig personeel.
  • De begeleiding werd deels geleverd door vrijwilligers. Dit is niet toegestaan.
  • De individuele zorgplannen voor de cliënten onvoldoende zijn opgesteld en/of niet bijgehouden worden. Dit is wel verplicht. De Wmo heeft als doel participatie van burgers te versterken. Dat is niet gebleken uit de voortgang in zorgplannen.
  • De continuïteit van de geboden zorg niet geborgd was; het aantal cliënten was te hoog ten opzichte van beschikbaarheid van de aanbieder.
  • De personeelskosten in verhouding tot de inkomsten opmerkelijk zijn. Vergelijkbare zorgaanbieders besteden ca. 70% van de inkomsten aan medewerkers die zorg en ondersteuning verlenen. Bij deze zorgaanbieder is dit veel minder.

Uitspraak rechter

De rechter concludeerde dat de gemeenten een ‘grondig onderzoek’ hebben ingesteld en dat de ontbinding van het contract op basis van de uitkomsten gerechtvaardigd is. Verder concludeert de rechter dat de gemeenten een redelijke termijn hebben gehanteerd voor het indienen van de ontbrekende stukken.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?