College van B en W

Het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders (B en W) is het dagelijks bestuur van de gemeente en kan worden gezien als een gemeentelijke regering. Het college voert het beleid uit dat op hoofdlijnen door de gemeenteraad is vastgesteld.

Daarover moet het college verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad het niet eens is met een collegebesluit, kan de raad dit besluit echter niet herroepen. Wel kan de raad er bij het college op aandringen een ander besluit te nemen. In het uiterste geval kunnen één of meerdere wethouders naar huis worden gestuurd.

De gemeenteraad heeft een groot aantal zaken aan het college gedelegeerd om uitvoering van het beleid effectief te laten verlopen. Het gaat dan vooral om besluiten die zijn genomen op basis van vastgesteld beleid en dus niet meer in de gemeenteraad aan de orde hoeven te komen. Daarnaast is het college verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en het personeelsbeleid. De gemeentesecretaris is als hoogste beleidsadviseur van de gemeentelijke organisatie eveneens lid van het college..

Burgemeester en wethouders hebben een eigen taakgebied (portefeuilleverdeling). Over sommige zaken moet het college als geheel een besluit nemen. Dan beslist het college bij meerderheid van stemmen.

Zie ook

College van B en W van Hengelo

Sander W.J.G Schelberg (Burgemeester)

 Sander W.J.G Schelberg (Burgemeester)

Burgemeester Schelberg over:

Burgemeester Schelberg bezoekt regelmatig Hengeloërs die in het nieuws zijn.

Portefeuille:

 • Burger en Bestuur
 • Openbare orde en Openbare veiligheid
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Handhaving
 • Politieke en ambtelijke integriteit
 • Nevenfuncties

Jan Bron (Wethouder)

 Jan Bron (Wethouder)074 2459245
j.bron@hengelo.nl

Lid van de politieke partij:
PvdA - Partij van de Arbeid

Portefeuille:

 • Zorg en WMO
 • Welzijn
 • Verkeer en Vervoer
 • Regio Twente
 • Internationaal
 • Hart van Zuid (incl. Innovatiedriehoek)
 • (Maatschappelijk) Vastgoed
 • Wijkwethouder Groot Driene, Berflo Es en Wilderinkshoek
 • Vierde loco-burgemeester
 • Nevenfuncties

Claudio Bruggink (Wethouder)

 Claudio Bruggink (Wethouder)074-2459594
c.bruggink@hengelo.nl

Lid van de politieke partij:
D66

Portefeuille:

 • Jeugd en Jeugdzorg
 • Onderwijs
 • Cultuur
 • Sport
 • Bedrijfsvoering
 • Wijkwethouder Noord (incl. Klein Driene), Slangenbeek en Beckum/Oele
 • Derde loco-burgemeester
 • Nevenfuncties

Marcel Elferink (Wethouder)

 Marcel Elferink (Wethouder)074-2459246
m.elferink@hengelo.nl

Lid van de politieke partij:
CDA - Christen Democratisch Appèl

Portefeuille:

 • Ruimtelijke Ontwikkeling en Vergunningverlening
 • Wonen en Volkshuisvesting
 • Binnenstadontwikkeling (inclusief Lange Wemen)
 • Uitvoering Ontwikkelagenda Netwerkstad
 • Milieu, Afval en Duurzaamheid (incl. Warmtenet)
 • Beheer en Onderhoud openbare ruimte
 • Wijkwethouder Binnenstad en Hasseler Es
 • Tweede loco-burgemeester
 • Nevenfuncties

Mariska A. ten Heuw (Wethouder)

 Mariska A. ten Heuw (Wethouder)074 2459953
m.tenheuw@hengelo.nl

Lid van de politieke partij:
SP - Socialistische Partij

Portefeuille:

 • Participatiewet
 • Werk en Inkomen
 • Economische zaken
 • Financiën
 • Grondzaken
 • Belastingen
 • Aandeelhouderschappen / Verbonden partijen
 • Wijkwethouder Hengelose Es en Woolder Es
 • Eerste loco-burgemeester
 • Nevenfuncties

Jan Eshuis (Secretaris)

 Jan Eshuis (Secretaris)

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?