Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Gerelateerde links

Naar aanleiding van de WMO conferenties op 17 en 18 mei en de schriftelijke inspraakreacties wordt de commissie gevraagd een richtinggevende discussie te voeren over de kaders en uitgangspunten t.b.v. de uitvoering van de WMO. Daarvoor vindt u in de bijlage een leidraad met aandachtspunten en een ”notitie n.a.v de inspraakreacties”. Samen met de nota “Meedoen in Hengelo zijn deze documenten de basis van de discussie.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?