097741 - Verordening baatbelasting Beekstraat / Willemstraat

De binnenstad van Hengelo is vernieuwd. Met deze vernieuwing en verbetering zijn aanzienlijke kosten gemoeid. Een belangrijk deel van de kosten is voor rekening van de gemeente Hengelo. De gemeente Hengelo heeft besloten om ook van de eigenaren van de gebate onroerende zaken een bijdrage te vragen. Deze bijdrage heeft betrekking op de door de gemeente gemaakte kosten van gerealiseerde voorzieningen in het gebate gebied. De heffing gebeurt middels de baatbelasting (zie raadvoorstel 7 oktober 2003, nr. 45160).

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?