103683 - Aanpassing compensatie aanslagen OZB sportverenigingen

Gerelateerde links

Op 24 november 1998 heeft de raad besloten een groot aantal Hengelose sportverenigingen te compenseren voor de verhoogde aanslagen OZB. Vanaf dat moment werden namelijk ongebouwde sportterreinen, bijvoorbeeld sportvelden en tennisbanen meegetaxeerd. Daartoe is de verordening sportsubsidie gewijzigd. Na evaluatie van de regeling in 2001 is besloten de regeling te handhaven. In 2005 heeft een hertaxatie op basis van de werkelijke economische waarde, plaatsgevonden, welke leidde tot een verdubbeling van de aanslagen. In samenwerking met de afdeling belastingen is onderzocht of vrijstelling of ontheffing mogelijk was. Uit jurisprudentie blijkt dat dit niet mogelijk is, zodat niet anders rest, dan verhoging van de compensatie. In de begroting van de dienst SZW kon hiermee geen rekening worden gehouden.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?