105207 - Bestedingen BDU’s, SIV, Fysiek en Economie in het kader van het Grotestedenbeleid

Op 11 maart 2005 heeft het rijk met de G31-steden per stad een convenant afgesloten voor een nieuwe periode Grotestedenbeleid 2005-2009. In het stadsconvenant hebben rijk en stad prestatieafspraken gemaakt binnen een aantal domeinen zoals sociaal, fysiek, economie en veiligheid. Deze prestatieafspraken zijn geïntegreerd in onze programmabegroting en worden ook via het jaarverslag verantwoord ook richting het Rijk.(Single-audit) De rijksmiddelen zijn ondergebracht in drie Brede Doeluitkeringen (BDU’s) die opgebouwd zijn uit voorheen afzonderlijke specifieke uitkeringen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?