105288 - Algemene subsidieverordening

In de eerste helft van 2005. is de raadscommissie BZ de notitie “Subsidierelaties in het duale bestel” aan de orde geweest. In deze notitie is een wijziging van de Algemene verordening budgetsubsidiëring aangekondigd. In de notitie is een voorzet geven voor plaatsbepaling van het sturen via subsidies binnen het geheel van het besturen van de gemeente. Door de raadscommissie is ingestemd met de notitie en daarmee is ook ingestemd met een wijziging van de verordening gericht op betere sturing van activiteiten die de gemeente belangrijk vindt.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?