106248 - Voorstel tot vaststelling van een (geactualiseerde) APV

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft na vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in 2002 een aantal wijzigingen aangebracht in haar model-APV. Deze wijzigingen hebben grofweg betrekking op de in beweging zijnde milieuregelgeving, zomede op het autonome terrein van de openbare orde. Algemeen uitgangspunt bij wijzigingen van de APV is dat VNG-modelbepalingen overgenomen worden, tenzij de specifieke Hengelose situatie om een andere redactie of opzet vraagt. Deze opzet voor de vast te stellen APV wordt in navolging van de vorige herziening gehandhaafd. In overeenstemming met de Aanwijzingen voor de decentrale regelgeving wordt u een APV voorgesteld, waaraan in de titel geen jaartal (meer) is verbonden. Daarbij wordt opgemerkt dat het toevoegen van jaartallen spaarzaam dient te worden gebruikt bij niet-tijdelijke regelingen. Een jaartal kan immers de indruk wekken dat een regeling alleen voor dat jaar geldt.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?