106605 - Vaststelling voorziening huisvesting onderwijs

Vanaf 8 maart 2006 is de Wet dualisering medebewindsbevoegdheden van kracht. Deze wet heeft gevolgen voor de verantwoordelijkheidsverdeling tussen raad en college voor wat betreft de onderwijshuisvesting. De Wet op het Primair Onderwijs, de Wet op het Voortgezet Onderwijs en de Wet op de Expertisecentra zijn vanaf 8 maart 2006 'gedualiseerd' door de inwerkingtreding van de Wet dualisering medebewindsbevoegdheden. Aan de hand van deze gewijzigde situatie dient de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs eveneens aangepast te worden. Het onderhavige voorstel ziet enkel op het in overeenstemming brengen van de verordening met 'hogere' wetgeving.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?