107050 - Experimentvoorstel burgerparticipatie Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en de stichting Agora Europa

Gerelateerde links

De gemeente raad heeft in februari jl. een brief ontvangen van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en de stichting Agora Europa over het experimenteren met verregaande decentralisatie van budgetten naar wijken en vormen van directe democratie rond de voorbereiding van de gemeentebegroting. In de eerste experimentsituatie wordt uitgegaan van substantiële wijkbudgetten, die ontstaan door het “poolen” van alle bestaande middelen (geld en menskracht) die vanuit de gemeente, maar ook vanuit maatschappelijke organisaties zoals woningcorporaties en welzijnsinstellingen worden besteed op wijk- en buurtniveau. De bewoners stellen hun eigen prioriteiten met betrekking tot de besteding van deze middelen. voor gemeenten zou het dan moeten gaan om de politiek vrij inzetbare middelen voor de beleidsterreinen wonen, verkeer, voorzieningen, leefbaarheid en veiligheid.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?