108776 - Ecozone Middengebied Enschede-Hengelo

Gerelateerde links

Het nadenken over het middengebied Enschede-Hengelo is begin jaren ‘90 op gang gekomen. Visies over het middengebied Enschede-Hengelo zijn vastgelegd in onder andere de Intergemeentelijke Structuurschets Hengelo/ Enschede (1996), het streekplan Overijssel 2000+, de Ruimtelijke Ontwikkelingsagenda Netwerkstad Twente (2005) en het Ruimtelijk Verkenningsdocument Hengelo 2010/2030 (2004). In deze visies is voor de ontwikkelingsrichting voor het middengebied tussen Enschede en Hengelo steeds uitgegaan van een ecologische verbindingszone, waterretentie ten behoeve van de waterhuishouding en medegebruik ten behoeve van extensieve recreatie.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?