109159 - Gemeentelijk waterplan

Gerelateerde links

De raad heeft tijdens de behandeling van de Nota Beleidswijzigingen 2004 – 2007 besloten tot het opstellen van een gemeentelijk waterplan. Een waterplan bestaat uit een strategisch deel (de watervisie) en een operationeel deel (maatregelenpakket, kosten en kostendekking); Met het strategische deel, de watervisie, heeft u op 8 maart 2005 ingestemd. De visie beschrijft hoe Hengelo in de komende vijfentwintig jaar haar verantwoordelijkheid neemt in het regionale watersysteem en geeft richting aan de ontwikkeling van stedelijk water in Hengelo. Uitgangspunt hierbij is dat Hengelo haar verantwoordelijkheid wil nemen in het regionale watersysteem door invulling te geven aan de trits “Vasthouden, Bergen, Afvoeren”. Dit betekent dat zij haar wateropgave niet afwentelt naar benedenstroomse gebieden, maar dat zij binnen haar eigen gemeentegrenzen op zoek gaat naar oplossingen. Het in de watervisie geformuleerde beleid zal onder andere als kader dienst gaan doen voor in- en uitbreidingslocaties, passend binnen de randvoorwaarden van de wettelijk verplichte watertoets.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?