109348 - Aanpassing Bouwverordening aan 10e serie wijzigingen modelbouwverordening VNG

Op basis van artikel 8 van de Woningwet dient de gemeenteraad een bouwverordening vast te stellen. Middels deze aanpassing is de door de VNG opgestelde 10e serie wijzigingen van de Model Bouwverordening in de Hengelose bouwverordening alsmede in de toelichting daarop geïmplementeerd. De wijzigingen ten opzichte van de 9e serie wijzigingen hebben met name betrekking op een integrale herziening van brandveiligheidsvoorschriften. Daarnaast omvat deze serie wijzigingen een aanvulling op de bepalingen over het bodemonderzoek, de introductie van de mogelijkheid tot het verlenen van een "paraplusloopvergunning" voor asbestverwijderingsprojecten en het herstel van enkele kleine onvolkomenheden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?