110286 - Benoemingen Euregioraad

Gerelateerde links

In de Regeling Regio Twente is aan de Regio de bevoegdheid toegekend tot de regeling van de Twentse afvaardiging in de Euregio-organen. Op grond hiervan benoemt de regioraad aan het begin van elke zittingsperiode van de gemeenteraad de Twentse leden van de Euregio-organen. Omdat de Euregioraad een politiek orgaan is wordt hierbij een verdeling over de politieke partijen aangehouden die is gebaseerd op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, vertaald op Twentse schaal.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?