110307 - Benoeming W. Jager in Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

Gerelateerde links

Op 28/2 heeft de raad besloten om de herbenoemingsprocedure voor burgemeester Kerckhaert te starten nadat de nieuwe raad op 16 maart 2006 is aangetreden. Een verordening op de herbenoemingsprocedure en (een deel van) de benoemingen in de vertrouwenscommissie zijn op 29 maart 2006 vastgesteld. In de verordening staat dat commissie bestaat uit leden van de acht fracties in de raad.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?