120574 - Burgerjaarverslag 2005

De burgemeester dient krachtens artikel 170 van de Gemeentewet jaarlijks een Burgerjaarverslag uit te brengen, waarin hij in ieder geval rapporteert over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en zijn bevindingen over de kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie. Tot de taken van de burgemeester behoort ook het toezien op een zorgvuldige behandeling van klachten door het gemeentebestuur en van bezwaarschriften. Hoewel hij niet verplicht is hierover in het Burgerjaarverslag te rapporteren, ligt het in de rede dat hij dat wel doet. Hetzelfde geldt voor enkele andere onderwerpen die tot de portefeuille van de burgemeester behoren en waarmee hij in voorkomende gevallen zichtbaar voor de burger naar buiten treedt, zoals de veiligheid in de gemeente en bovengemeentelijke samenwerking.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?