120952 - Benoemingen Regio Twente

Gerelateerde links

Na de samenstelling van de nieuwe colleges in Twente moeten er nieuwe benoemingen plaatsvinden in de Regioraad en Dagelijks Bestuur van de Regio Twente. Waarschijnlijk komt na de zomer de discussie aan bod over de samenstelling van de nieuwe Regioraad met een nieuw Dagelijks Bestuur na 1-1-2007. Tot die periode wordt voorgesteld op oude leest voort te gaan en vanuit elke gemeente een afgevaardigde te benoemen in de Regioraad. Wanneer de Regioraad uit zijn midden een lid benoemt voor het Dagelijks Bestuur van de Regio, kan die betreffende gemeente een extra lid in de Regioraad krijgen. Bij deze wordt voorgesteld om afgevaardigden uit de gemeente Hengelo voor te dragen voor benoeming waarbij met een derde kandidaat het plaatsvervangerschap geregeld wordt.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?