121231 - Planschade Berendinastraat 49

Gerelateerde links

Beoordeeld dient te worden in hoeverre de heer Van der Meulen ten gevolge van de uitvoering van een bestemmingsplan of een vrijstelling, als bedoeld in artikel 49 van de Wro schade heeft geleden die voor vergoeding in aanmerking komt. Deze beoordeling geschiedt op basis van een advies van een onafhankelijke schadebeoordelingscommissie. De bevoegdheid om te beslissen op een verzoek om planschadevergoeding berust door een wetswijziging per 1 september 2005 inmiddels bij ons college, maar voor het verzoek van de heer Mulder is de raad ingevolge het overgangsrecht nog het bevoegde orgaan.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?