121537 - Vaststellen Nota van Uitgangspunten Gezondheidspark

Gerelateerde links

Sinds de samenvoeging van het Kon. Julianaziekenhuis en het Gerardus Majellaziekenhuis tot het SMT hebben de gemeente en de zorginstellingen de wens geuit om het gebied rondom het SMT te ontwikkelen tot een gezondheidspark. In 1993 is een eerste Masterplan opgesteld waarin de ontwikkelingsrichting van het gezondheispark is beschreven. Hoofduitgangspunt om een gezondheidspark te realiseren is dat zoveel mogelijk instellingen en bedrijven, die zich bezighouden met gezondheidszorg, worden geconcentreerd op één locatie. Mede hierdoor kunnen synergievoordelen worden opgebracht in die zin dat dit de mogelijkheid biedt om van elkaars voorzieningen gebruik te maken (vergaderruimtes, behandelkamers, speelterreinen, parkeerplaatsen, specialistische diensten, etc.), gezamenlijke innovatieve ontwikkelingen te realiseren en gezondheidsgerelateerde relaties kunnen worden versterkt. Voor patiënten en andere klanten van de zorginstellingen bestaat het voordeel dat een dergelijke opzet van het gezondheidspark ketenzorg mogelijk maakt. Dat betekent dat mensen zoveel mogelijk op dezelfde locatie de zorg kunnen ontvangen die zij nodig hebben. Mede als gevolg hiervan heeft een aantal instellingen zich in de loop van de jaren in het gebied gevestigd: Carint (vm. Humanitas), het Rode Kruis, Arbo Unie en de kinderopvang Catalpa. Bij het ziekenhuis zelf is een aantal commerciële zorgaanbieders gevestigd in het MultiCare Center (MCC).

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?