121887 - Mediation Kleine Beer

Gerelateerde links

Door het Rijk is in het verleden de kinderopvang gestimuleerd. In dit verband is o.m. het wetsontwerp Kinderopvang (nr. 26587) ingediend in 1999 waarmee de uitbreiding van de kinderopvangcapaciteit wordt beoogd (deze wet is inmiddels in werking getreden). Voorts heeft het kabinet in dit verband de Beleidsnota kinderopvang vastgesteld. De stimulering van de capaciteitsuitbreiding is via de “Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang” van 23 september 1999 vormgegeven.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?