121895 - Routering gevaarlijke stoffen

Gerelateerde links

Transport van gevaarlijke stoffen is vanuit economisch oogpunt onmisbaar, maar brengt tevens veiligheidsrisico's met zich mee. Daarom dient dit transport volgens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) in ieder geval de bebouwde kom te vermijden, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. Gemeenten hebben daarnaast de bevoegdheid wegen aan te wijzen als route transport gevaarlijke stoffen (art. 18, Wvgs). Bepaalde, routeplichtige stoffen mogen dan alleen over deze wegen vervoerd worden. Indien vervoerders buiten deze route een bestemming of herkomst hebben, dan dienen zij, op basis van artikel 22 Wvgs, een ontheffing aan te vragen bij het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente(n).

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?