122568 - Realisatieovereenkomst M-kwadraat

Gerelateerde links

De onderhavige overeenkomst heeft betrekking op het plangebied M – kwadraat, gelegen tussen de Marskant, de Helmersstraat, de Willemstraat en het gebouw Markant. De Woningstichting Domijn, statutair gevestigd te Enschede, heeft zich hier een substantiële grondpositie verworven. Naar aanleiding hiervan heeft Domijn de gemeente verzocht medewerking te verlenen aan het in bouwexploitatie brengen van het gebied en, in samenhang daarmee, aan haar de naastgelegen gemeentelijke percelen over te dragen, te weten de locatie van de Willemschool en het voormalige terrein van de brandweer.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?