122642 - Herbenoeming burgemeester

Gerelateerde links

In 2000 is de heer F.A.M. Kerckhaert benoemd tot burgemeester van de gemeente Hengelo (Ov) overeenkomstig de door de toenmalige vertrouwenscommissie gedane voordracht. Nu, zes jaren later, is een herbenoeming aan de orde. In dat kader heeft de Commissaris van de Koningin in Overijssel, dhr. mr. G.H. Jansen, bij schrijven van 30 januari 2006 aan de gemeenteraad van Hengelo verzocht om, in het kader van de daarop van toepassing zijnde procedure, een aanbeveling uit te brengen over een herbenoeming. Uw raad heeft in de vergadering van 29 maart de verordening op de commissie tot herbenoeming van de burgemeester vast gesteld en de leden van de vertrouwenscommissie benoemd.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?