123107 - Nemen voorbereidingsbesluit en toepassing vrijstellingsprocedure ex. art. 19 lid WRO tbv aanleg Laan Hart van Zuid

Gerelateerde links

De aanleg van de eerste fase van de Laan Hart van Zuid (hierna: Laan) is nodig ten behoeve van de bouw van de eerste woningen in het plangebied Langeler Erve. Omdat de komende jaren sprake zal zijn van voortdurende bouwprocessen in Langeler Erve en op termijn ook op het EMGA-terrein is een goede ontsluiting nodig van deze woongebieden. Het is de bedoeling dat in 2007 de eerste woningen in Langeler Erve worden opgeleverd. Het is daarom dat thans een artikel-19 lid 1 procedure gestart is voor het kunnen uitvoeren van de Laan Hart van Zuid voor het deel tussen de Breemarsweg en het Esrein (verder te noemen: eerste fase).

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?