123231 - Kosten opstellen definitief ontwerp/bestek verbrede onderdoorgang station Hengelo

Gerelateerde links

Bij besluit van 13 maart jl. heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met vertrekken van een garantieverklaring aan ProRail voor het opstellen van een Voorlopig Ontwerp (VO) voor een bredere spoorwegonderdoorgang van het station dan de smalle verbreding waartoe ProRail van NS opdracht heeft. Bij besluit van 30 mei 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders een subsidieverzoek ingediend in het kader van de “regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen” voor de bredere onderdoorgang bij het ministerie van Verkeer & Waterstaat.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?