124055 - Instellings- en delegatiebesluit werkgeverscommissie ter uitvoering van de Hengelose arbeidsvoorwaardenregeling tbv de griffie 2006

Gerelateerde links

In zijn vergadering van 11 april 2006 heeft de raad bepaald dat voor de rechtspositie van het griffiepersoneel geldt dat de arbeidsvoorwaarden van de gemeente Hengelo van overeenkomstige toepassing zijn. De raad heeft op laatstgenoemde datum onder meer besloten dat tot de taak van de commissie behoort voorstellen te doen aan de raad over (nadere) uitwerking van de (uitoefening van) taken en bevoegdheden van de Werkgeverscommissie die aantreedt na effectuering van SWINGH.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?