124125 - Voordracht leden Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur RBT

Gerelateerde links

Op grond van artikel 5. van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) worden de leden en plaatsvervangende leden van het Algemeen bestuur RBT benoemd en aangewezen voor een periode die gelijk is aan de zittingsduur van de gemeenteraden en provinciale staten. Daarom moeten de leden nu, na de verkiezingen van maart jl., opnieuw worden benoemd. De facto wijzigt de afvaardiging van Hengelo in het bestuur van het RBT niet (de plaatsvervanging van wethouder Kok is wel veranderd).

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?