124628 - Subsidiëring allochtone organisaties

Naar aanleiding van het beleidsproces voor een nieuwe nota minderheden, is gebleken dat over het subsidiebeleid voor met name allochtone organisaties duidelijkheid gegeven dient te worden. De inspraakreacties en reacties van de commissie Werken en Zorg naar aanleiding van de beleidsvoornemens die in de concept-nota “Burger in Hengelo” waren beschreven, zijn verwerkt in de nota “Kaderstelling Subsidiëring Allochtone Organisaties”.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?