125743 - Nota Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Tweede en de Eerste Kamer hebben inmiddels ingestemd met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Per 1 januari 2007 worden de Welzijnswet en de Wvg ingetrokken en gaat de huishoudelijke hulp van de AWBZ over naar de Wmo. Tevens worden er een aantal subsidieregelingen van de AWBZ naar de Wmo overgeheveld en komen dus onder de regie en verantwoordelijkheid van de gemeente.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?