127889 - Oriƫnterende notitie cameratoezicht gemeente Hengelo

Op grond van deze notitie kan een eerste verkennende discussie worden gevoerd over cameratoezicht op publieke plaatsen. Bij instemming met de opdracht wordt in december een kadernotitie gepresenteerd op basis waarvan de gemeenteraad een weloverwogen keuze kan maken al dan niet in te stemmen met de toepassing van cameratoezicht in het kader van de handhaving van de openbare orde.

De commissie werd gevraagd in te stemmen met de verdere uitwerking

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?