130353 - Aanhouden facturen Vitens

Gerelateerde links

In 2005 heeft Vitens aangegeven haar beleid voor het gebruik van het drinkwaterleidingnet als bluswatervoorziening te wijzigen. Deze wijziging is een vervolg op de notitie “drinkwater en bluswater in evenwicht” (KIWA 1999). Deze wijziging houdt in:

  • een verdere beperking van het gebruik van brandkranen als bluswatervoorziening.
  • Structurele verhoging van de tarieven voor brandkranen per jaar.


Als reactie op de beleidswijziging van Vitens heeft brandweer Hengelo vragen gesteld aan Vitens om o.a. te beoordelen in hoeverre de brandkranen als primaire bluswatervoorziening nog bruikbaar zijn. Een antwoord heeft de brandweer hierop tot nu toe niet ontvangen. Onder andere de beleidswijziging van Vitens maakt het noodzakelijk uit te zien naar andere mogelijkheden voor een goede bluswatervoorziening. Alternatieven gaan uiteraard gepaard met investeringen en
structurele lasten.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?