130430 - Aanpassing div. verordeningen a.g.v. nota Treasury Islands

Gerelateerde links

Eind 2005 is het onderzoeksrapport Treasury Islands vastgesteld. Deze nota doet diverse voorstellen ten behoeve van de formalisering en uitvoering van de treasuryfunctie binnen de gemeente Hengelo. Onder meer wordt geconstateerd dat het huidige treasurystatuut en de financiƫle beheersverordening ex artikel 212 GemW als gevolg van gewijzigde wetgeving en de invoering van het dualisme niet (meer) aan de wettelijke eisen voldoen. Dit advies werkt de voorstellen als gedaan in het onderzoeksrapport Treasury Islands nader uit.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?