130716 - Uitsluiting toepasselijkheid van de HAR voor een groep ambtenaren (aanstelling onbezoldigde toezichthouders)

Gerelateerde links

Opsporing is een overheidstaak. Inzet van Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s). BOA’s dienen daarom in beginsel in bezoldigde overheidsdienst te zijn. Met toepassing van de procedure van artikel 1:3, lid 2 van de Hengelose Arbeidsvoorwaardenregeling (HAR), zoals die voor de sector Gemeenten geldt en is neergelegd in de CAR/UWO, kan een uitzondering gelegitimeerd worden. Daarvoor gelden een aantal voorwaarden in de sfeer van herkenbaarheid voor de burger als toezichthouder namens de gemeente, de instemming van de gemeenteraad en de lokale driehoek. Daarnaast is procedureel vereist dat de commissie voor Georganiseerd Overleg instemt en een melding van de uitzondering plaatsvindt aan het secretariaat van de sociale partners, verenigd binnen het LOGA.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?