130832 - Controleprotocol 2006

Bij besluit van 1 februari 2005 heeft de gemeenteraad Ernst & Young aangewezen om de accountantscontrole als bedoeld in art 213 GW voor de gemeente Hengelo uit te voeren. Binnen het kader van deze opdracht wordt jaarlijks de opdracht aan de accountant in een controleprotocol nader gepreciseerd. Object van controle is de jaarrekening 2006 en daarmede tevens het financieel beheer over het jaar 2006 zoals uitgeoefend door of namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?