130934 - Planschade ex art. 49 WRO i.v.m. Anninksweg

Gerelateerde links

De bevoegdheid om te beslissen op een verzoek om planschadevergoeding berust door een wetswijziging per 1 september 2005 inmiddels bij uw college, maar voor dit verzoek is de gemeenteraad ingevolge het overgangsrecht nog bevoegd. De beoordeling van de aanvraag geschiedt conform de "Procedureverordening planschade-vergoeding 1996" aan de hand van een advies van een onafhankelijke schadebeoordelings-commissie. Voordat een inhoudelijke beoordeling door de commissie plaats vindt, wordt bezien of het verzoek ontvankelijk is.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?