131677 - Beleidslijnen onvoorzien, kleine opties nieuw beleid, reserves en voorzieningen, rijksbijdragen en balansposten

Gerelateerde links

Een belangrijke vraag die naar aanleiding van de dualisering en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opnieuw moet worden beantwoord is wie beschikt over dekkingsvoorstellen waarbij de volgende middelen zijn betrokken:

  • Onvoorzien
  • Kleine Opties Nieuw Beleid (KONB)
  • Reserves (algemene en bestemmingsreserves)
  • Voorzieningen
  • Rijks- of provinciale doeluitkering
  • Balansposten

Dit voorstel behelst een nadere uitwerking van beleidsregels op basis van artikel 3 lid 1 van de Verordening op het financiƫle beleid en beheer van de gemeente Hengelo 2004. Dit is noodzakelijk geworden als gevolg van de organisatiewijzigingen per 18 juli 2006.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?