131736 - Dorpsplan Beckum en Oele

Gerelateerde links

Op verzoek van de gemeente heeft de dorpsraad Beckum in 2004 een toekomstvisie vervaardigd, de Basisinventarisatie Dorpsvisie Beckum. In de visie komen thema’s als verkeer, wonen, werken en vrije tijd aan de orde. Deze basisinventarisatie heeft als vertrekpunt gefungeerd voor het opstellen van het dorpsplan Beckum en Oele. Tijdens drie drukbezochte bijeenkomsten is met bewoners, raadsleden en ambtenaren gesproken over de toekomst van Beckum en Oele. Tijdens deze bijeenkomsten is gebleken dat de dorpsvisie nauw aansluit bij hetgeen bij de bewoners leeft. Het plan is interactief totstandgekomen. De dorpsraad Beckum en de werkgroep Oele hebben daarbij een belangrijke rol vervuld.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?