131846 - Vaststelling bestemmingsplan Beckum

Na voorafgaande publicatie in het Hengelo’s Weekblad van 18 juli 2006 heeft het ontwerp bestemmingsplan Beckum van 19 juli 2006 tot en met 29 augustus 2006 voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn twee brieven met zienswijzen tegen het ontwerp-bestemmingsplan ingebracht. In de bijgevoegde “Nota behandeling zienswijzen bestemmingsplan Beckum” is de inhoud van de zienswijzen verkort weergegeven en van commentaar voorzien. Een exemplaar van deze nota is bij de stukken gevoegd. In de nota wordt aangegeven op welke wijze met de zienswijzen dient te worden omgegaan.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?