131848 - Beleid Rood voor Rood

Gerelateerde links

De reconstructie gaat over de herinrichting van het platteland. Het gaat om nieuwe kansen voor landbouw, natuur, water, milieu en de economische en sociale vitaliteit. De directe aanleiding van de reconstructie was de varkenspest in 1997. Er moest iets gebeuren om herhaling te voorkomen, er moest een oplossing gezocht worden voor de problemen in de intensieve veehouderij (varkens en kippen). Tegelijk wilde de overheid ook de leefbaarheid van het platteland verbeteren.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?